X  Tanca Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirMarç2024Tot el temps
Temperatura (C)11 ↑ 11.1 (1:39 am)
↓ 10.5 (12:54 am)
↑ 14.4 (1:29 pm)
↓ 9.8 (4:44 am)
↑ 11.1 (1)
↓ 10.5 (1)
↑ 20.2 (Feb 6)
↓ -3.2 (Gen13)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Gen25)
Pluja (mm)0 0.10.80.049.32295.6
Humitat (%)84 ↑ 87 (12:39 am)
↓ 81 (12:34 am)
↑ 95 (4:44 am)
↓ 79 (6:39 pm)
↑ 87 (1)
↓ 81 (1)
↑ 97 (Feb 12)
↓ 32 (Feb 2)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Rosada (C)8.4 ↑ 8.7 (12:39 am)
↓ 7.7 (12:34 am)
↑ 11.1 (1:19 pm)
↓ 7.9 (11:19 pm)
↑ 8.7 (1)
↓ 7.7 (1)
↑ 11.1 (Feb 29)
↓ -9.2 (Gen22)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Pressió (hPa)1016.3 ↑ 1017.3 (12:14 am)
↓ 1016.3 (1:44 am)
↑ 1022.3 (1:24 am)
↓ 1017.6 (11:49 pm)
↑ 1017.3 (1)
↓ 1016.3 (1)
↑ 1035.9 (Gen30)
↓ 997.8 (Gen7)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 982.8 (2023 Nov 25)
Vent (mph)2 4.0 (12:44 am)7.1 (4:14 pm)4.0 (1)19.4 (Gen7)23.9 (2023 Gen23)
Ràfega (mph)3.4 6.5 (12:59 am)11.4 (4:14 pm)6.5 (1)28.0 (Gen28)37.6 (2023 Gen23)
Solar (w/m2)0 0 (12:09 am)572 (12:14 pm)0 (1)1713 (Gen19)1713 (2024 Gen19)
UV (Index)0 0.0 (12:09 am)2.0 (12:14 pm)0.0 (1)3.8 (Gen19)13.4 (2022 Jun 12)