X  Tanca Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirFebrer2024Tot el temps
Temperatura (C)10.4 ↑ 11.1 (12:09 am)
↓ 9.8 (3:14 am)
↑ 14.1 (2:44 pm)
↓ 7.1 (3:14 am)
↑ 20.2 (6)
↓ 2.4 (1)
↑ 20.2 (Feb 6)
↓ -3.2 (Gen13)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Gen25)
Pluja (mm)0 0.00.013.340.82287.1
Humitat (%)80 ↑ 84 (3:04 am)
↓ 73 (12:59 am)
↑ 95 (2:39 am)
↓ 71 (2:39 pm)
↑ 97 (12)
↓ 32 (2)
↑ 97 (Feb 12)
↓ 32 (Feb 2)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Rosada (C)7.1 ↑ 7.3 (2:04 am)
↓ 6.3 (12:59 am)
↑ 9.9 (5:24 pm)
↓ 6.0 (3:14 am)
↑ 10.1 (11)
↓ -7.7 (1)
↑ 10.8 (Gen19)
↓ -9.2 (Gen22)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Pressió (hPa)1016 ↑ 1016.8 (2:14 am)
↓ 1016.0 (3:54 am)
↑ 1018.1 (12:19 am)
↓ 1014.5 (3:19 pm)
↑ 1030.6 (1)
↓ 1002.5 (12)
↑ 1035.9 (Gen30)
↓ 997.8 (Gen7)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 982.8 (2023 Nov 25)
Vent (m/s)0.7 1.3 (3:14 am)3.8 (3:09 pm)5.8 (14)8.7 (Gen7)10.7 (2023 Gen23)
Ràfega (m/s)1.3 1.8 (12:09 am)5.6 (2:19 pm)8.8 (14)12.5 (Gen28)16.8 (2023 Gen23)
Solar (w/m2)0 0 (12:09 am)882 (12:59 pm)900 (12)1713 (Gen19)1713 (2024 Gen19)
UV (Index)0 0.0 (12:09 am)2.8 (11:24 am)2.8 (23)3.8 (Gen19)13.4 (2022 Jun 12)