X  Tanca Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirFebrer2024Tot el temps
Temperatura (C)11.8 ↑ 12.7 (12:09 am)
↓ 10.0 (7:29 am)
↑ 16.2 (12:34 pm)
↓ 9.8 (3:14 am)
↑ 20.2 (6)
↓ 2.4 (1)
↑ 20.2 (Feb 6)
↓ -3.2 (Gen13)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Gen25)
Pluja (mm)0 0.50.013.340.82287.1
Humitat (%)80 ↑ 92 (9:54 am)
↓ 76 (12:09 am)
↑ 84 (3:04 am)
↓ 64 (12:24 pm)
↑ 97 (12)
↓ 32 (2)
↑ 97 (Feb 12)
↓ 32 (Feb 2)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Rosada (C)8.5 ↑ 9.3 (9:14 am)
↓ 7.8 (8:49 am)
↑ 10.3 (5:49 pm)
↓ 6.3 (12:59 am)
↑ 10.3 (24)
↓ -7.7 (1)
↑ 10.8 (Gen19)
↓ -9.2 (Gen22)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Pressió (hPa)1016.8 ↑ 1018.9 (2:01 am)
↓ 1016.8 (12:39 pm)
↑ 1019.0 (10:54 pm)
↓ 1016.0 (3:54 am)
↑ 1030.6 (1)
↓ 1002.5 (12)
↑ 1035.9 (Gen30)
↓ 997.8 (Gen7)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 982.8 (2023 Nov 25)
Vent (m/s)0.7 2.1 (10:14 am)2.4 (3:24 pm)5.8 (14)8.7 (Gen7)10.7 (2023 Gen23)
Ràfega (m/s)1.1 2.8 (11:39 am)3.7 (2:40 pm)8.8 (14)12.5 (Gen28)16.8 (2023 Gen23)
Solar (w/m2)230 230 (12:44 pm)852 (11:50 am)900 (12)1713 (Gen19)1713 (2024 Gen19)
UV (Index)0.9 0.9 (12:44 pm)2.6 (12:14 pm)2.8 (23)3.8 (Gen19)13.4 (2022 Jun 12)