X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårDecember2023Hela tiden
Temperatur (C)6.5 ↑ 6.6 (10:29 am)
↓ 5.6 (3:04 am)
↑ 9.9 (12:06 am)
↓ 5.7 (5:39 am)
↑ 16.8 (2)
↓ 5.6 (5)
↑ 36.1 (Jul 23)
↓ -4.0 (Feb 8)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Jan 25)
Regn (mm)0 0.00.00.1742.42188.2
Fuktighet (%)96 ↑ 96 (2:14 am)
↓ 93 (12:05 am)
↑ 92 (11:44 pm)
↓ 59 (10:29 am)
↑ 96 (5)
↓ 59 (4)
↑ 100 (Maj 10)
↓ 25 (Mar 29)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Daggpunkt (C)5.9 ↑ 6.0 (10:29 am)
↓ 4.9 (1:34 am)
↑ 8.2 (1:34 am)
↓ 0.8 (1:54 pm)
↑ 11.9 (3)
↓ 0.8 (4)
↑ 24.7 (Jul 25)
↓ -11.9 (Feb 8)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Tryck (hPa)1019.3 ↑ 1022.3 (12:05 am)
↓ 1019.4 (10:39 am)
↑ 1022.4 (9:49 pm)
↓ 1015.9 (12:06 am)
↑ 1022.4 (4)
↓ 1009.8 (2)
↑ 1037.4 (Feb 13)
↓ 982.8 (Nov 25)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 982.8 (2023 Nov 25)
Vind (mph)2.9 4.0 (2:34 am)8.7 (1:49 pm)8.7 (4)23.9 (Jan 23)23.9 (2023 Jan 23)
Vindil (mph)3.6 4.9 (2:34 am)13.0 (2:34 pm)13.0 (4)37.6 (Jan 23)37.6 (2023 Jan 23)
Solar (w/m2)39 49 (10:24 am)390 (11:49 am)556 (1)1218 (Juni 13)1278 (2022 Juni 12)
UV (Index)0.18 0.2 (10:24 am)1.9 (11:29 am)2.5 (1)11.6 (Jul 27)13.4 (2022 Juni 12)