X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårJuni2024Hela tiden
Temperatur (C)26.9 ↑ 27.8 (12:19 am)
↓ 23.4 (4:19 am)
↑ 32.3 (4:24 pm)
↓ 24.6 (12:54 am)
↑ 35.5 (11)
↓ 17.3 (1)
↑ 35.5 (Juni 11)
↓ -3.2 (Jan 13)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Jan 25)
Regn (mm)0 0.20.11.6288.52534.8
Fuktighet (%)56 ↑ 60 (4:09 am)
↓ 37 (2:29 am)
↑ 63 (9:39 am)
↓ 36 (4:09 pm)
↑ 81 (1)
↓ 32 (11)
↑ 100 (Mar 9)
↓ 31 (Apr 2)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Daggpunkt (C)17.4 ↑ 17.4 (8:34 am)
↓ 11.2 (2:29 am)
↑ 18.4 (8:54 am)
↓ 13.7 (5:29 am)
↑ 20.7 (8)
↓ 8.4 (5)
↑ 20.7 (Juni 8)
↓ -9.2 (Jan 22)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Tryck (hPa)1009.4 ↑ 1012.9 (12:14 am)
↓ 1008.8 (7:09 am)
↑ 1015.3 (9:24 am)
↓ 1011.9 (10:49 pm)
↑ 1018.9 (2)
↓ 1008.8 (14)
↑ 1035.9 (Jan 30)
↓ 997.7 (Apr 17)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 982.8 (2023 Nov 25)
Vind (m/s)1.2 3.8 (12:29 am)3.5 (6:24 pm)4.4 (10)8.7 (Jan 7)10.7 (2023 Jan 23)
Vindil (m/s)1.7 5.2 (12:29 am)5.7 (5:49 pm)5.9 (6)15.4 (Mar 8)16.8 (2023 Jan 23)
Solar (w/m2)397 397 (8:34 am)1142 (2:19 pm)1142 (13)1713 (Jan 19)1713 (2024 Jan 19)
UV (Index)4.4 4.4 (8:34 am)9.4 (2:19 pm)9.4 (13)9.4 (Juni 13)13.4 (2022 Juni 12)