X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårDecember2023Hela tiden
Temperatur (C)12 ↑ 16.4 (1:39 pm)
↓ 9.2 (12:09 am)
↑ 13.8 (1:24 pm)
↓ 7.7 (4:29 am)
↑ 16.4 (1)
↓ 9.2 (1)
↑ 36.1 (Jul 23)
↓ -4.0 (Feb 8)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Jan 25)
Regn (mm)0 0.00.00.0742.32188.1
Fuktighet (%)86 ↑ 90 (7:09 am)
↓ 71 (1:39 pm)
↑ 86 (11:29 pm)
↓ 55 (12:05 am)
↑ 90 (1)
↓ 71 (1)
↑ 100 (Maj 10)
↓ 25 (Mar 29)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Daggpunkt (C)9.7 ↑ 11.6 (1:59 pm)
↓ 7.0 (12:09 am)
↑ 7.2 (9:39 pm)
↓ 1.5 (3:24 am)
↑ 11.6 (1)
↓ 7.0 (1)
↑ 24.7 (Jul 25)
↓ -11.9 (Feb 8)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Tryck (hPa)1015.2 ↑ 1016.8 (9:59 am)
↓ 1014.7 (4:44 pm)
↑ 1018.0 (10:39 am)
↓ 1012.1 (12:05 am)
↑ 1016.8 (1)
↓ 1014.7 (1)
↑ 1037.4 (Feb 13)
↓ 982.8 (Nov 25)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 982.8 (2023 Nov 25)
Vind (m/s)1 2.4 (1:24 pm)2.4 (9:09 am)2.4 (1)10.7 (Jan 23)10.7 (2023 Jan 23)
Vindil (m/s)1.3 3.3 (1:24 pm)3.4 (12:14 pm)3.3 (1)16.8 (Jan 23)16.8 (2023 Jan 23)
Solar (w/m2)0 556 (11:39 am)409 (11:49 am)556 (1)1218 (Juni 13)1278 (2022 Juni 12)
UV (Index)0 2.5 (11:39 am)2.2 (11:24 am)2.5 (1)11.6 (Jul 27)13.4 (2022 Juni 12)