X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJuni2024Hele tiden
Temperatur (C)33.1 ↑ 33.1 (10:44 am)
↓ 27.4 (5:24 am)
↑ 35.8 (3:14 pm)
↓ 24.1 (5:24 am)
↑ 35.8 (20)
↓ 17.3 (1)
↑ 35.8 (Jun 20)
↓ -3.2 (Jan 13)
↑ 36.1 (2023 Jul 23)
↓ -5.5 (2022 Jan 25)
Regn (mm)0 0.00.01.8288.72535.0
Luftfuktighet (%)49 ↑ 55 (12:44 am)
↓ 43 (7:44 am)
↑ 62 (5:24 am)
↓ 36 (6:14 pm)
↑ 94 (16)
↓ 32 (11)
↑ 100 (Mar 9)
↓ 31 (Apr 2)
↑ 100 (2022 Mar 18)
↓ 21 (2022 Jul 18)
Duggpunkt (C)21 ↑ 21.0 (9:59 am)
↓ 16.6 (6:04 am)
↑ 21.2 (4:04 pm)
↓ 15.9 (4:59 am)
↑ 21.2 (20)
↓ 8.4 (5)
↑ 21.2 (Jun 20)
↓ -9.2 (Jan 22)
↑ 24.7 (2023 Jul 25)
↓ -14.6 (2022 Mar 20)
Trykk (hPa)1018 ↑ 1018.1 (2:34 am)
↓ 1017.2 (6:09 am)
↑ 1018.0 (12:39 am)
↓ 1014.4 (6:09 pm)
↑ 1018.9 (2)
↓ 0.0 (19)
↑ 1035.9 (Jan 30)
↓ 0.0 (Jun 19)
↑ 1063.0 (2022 Mar 3)
↓ 0.0 (2024 Jun 19)
Vind (mph)4.9 4.9 (11:09 am)7.6 (4:24 pm)12.7 (14)19.4 (Jan 7)23.9 (2023 Jan 23)
Vindkast (mph)9.2 9.2 (11:09 am)10.9 (4:24 pm)17.9 (14)34.4 (Mar 8)37.6 (2023 Jan 23)
Sol (w/m2)745 745 (11:09 am)929 (1:24 pm)1142 (13)1713 (Jan 19)1713 (2024 Jan 19)
UV (Index)6.51 6.5 (11:09 am)7.7 (1:14 pm)9.5 (15)9.5 (Jun 15)13.4 (2022 Jun 12)