X  Zamknij Obraz zorzy polarnej i wskaźniki radiowe VHF zorzy
Burza Geomagnetyczna

0 KP-INDEX

Nie wykryto Burza Geomagnetyczna

Indeks KP-PLANETARY

Brak zorzy

Wskaźniki Radiowe Zorzy

0 A-INDEX

Nie wykryto Sztorm

Nieaktywna

Brak Zorzy Radiowej
KP-INDEX Informacja

KP-INDEX zapewnia dobry wskaźnik oglądania zorzy polarnej lub zorzy polarnej. Im wyższy indeks Kp, tym większe prawdopodobieństwo oglądania. Szacunkowe dane o planetarnym indeksie Kp z 3 godzin są zbierane z magnetometrów naziemnych.

A-INDEX Informacja

A-INDEX jest wskaźnikiem możliwej ulepszonej komunikacji radiowej VHF w zasięgu 1000 mil lub więcej. Silna aktywność słoneczna może umożliwić komunikację radiową na duże odległości przy częstotliwości 28-433 MHz na średnich i dużych szerokościach geograficznych.


Dane dostarczone przez http://services.swpc.noaa.gov  ©2024